Loading...

Cappelli: Fokus na zdravstveni turizam

Ministar turizma Gari Cappellii Ministar turizma Gari Cappellii
ZAGREB - Ministar turizma Gari Cappelli najavljuje kako će njkegovo miniustarstvo u idućem razdoblju naročitu energiju ulagati u podizanje kvalitete zdravstvenog turizma.

Hrvatska ovdje, smatra ministar, ima značajne potencijale.

- Segment zdravstvenog turizma jedan je od najbrže rastućih segmenata koji na globalnoj razini trenutačno raste prema stopi od 15 do 20 posto godišnje. I u Hrvatskoj ovaj segment ima potencijal za razvoj. Hrvatska danas od zdravstvenog turizma zarađuje oko 300 milijuna eura, a potencijala ima i za više od milijardu eura godišnjeg prometa. Riječ je o proizvodu koji je neupitno važan za Hrvatsku kao turističku destinaciju, jedan od naših najistaknutijih proizvoda s dugom tradicijom i poviješću u Europi, te je zato zdravstveni turizam i u Strategiji razvoja hrvatskog turizma do 2020. izdvojen kao jedan od deset ključnih proizvoda na kojima će se graditi razvoj hrvatskog turizma. Na temelju toga je izrađen i akcijski plan koji slijedimo u njegovu razvitku, a koji pozicionira lječilišni turizam kao nositelja ili jezgru zdravstveno-turističke ponude Hrvatske, uz pretpostavku osiguranja diferencijacije lječilišnih destinacija i bitnog podizanja njihove kvalitete.

Jedan od ključnih koraka, na kojem trenutačno radimo u suradnji s Ministarstvom zdravstva, jest donošenje izmjena dvaju zakona iz područja Ministarstva zdravstva, o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, koji će bolje nego dosad regulirati obavljanje usluga zdravstvenog turizma u korist turističkih i medicinskih subjekata, a najavljeni su za kraj ove godine. Naime, važeći Zakon o zdravstvenoj zaštiti propisuje mogućnost pružanja usluga u zdravstvenom turizmu tako što je propisano da samo specijalne bolnice i lječilišta mogu pružati zdravstvene usluge u turizmu u skladu s posebnim propisima, a ne i da mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost ili pružati usluge u turizmu, a kako je to predviđeno i Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

Osim toga, kako bismo osigurali da se zdravstveni turizam dugoročno razvija te pratili aktivnosti iz Akcijskog plana, planiramo, između ostalog, uspostaviti posebni odjel za zdravstveni turizam u Ministarstvu turizma. U našoj promociji poseban fokus stavljat ćemo na zdravstveni turizam koji nam je izuzetno važan za konkurentnost na cjelogodišnjoj razini. Još boljim rezultatima sasvim sigurno će pridonijeti i naša strategija pozicioniranja Hrvatske kao aviodestinacije, koja će privući još veći broj gostiju tijekom cijele godine, između ostalog i u taj segment naše ponude. Naš je cilj do 2020. godine ostvariti 14-15 milijardi eura prihoda u turizmu, a to možemo poticanjem posebnih oblika turizma koji su dostupni tijekom cijele godine, a među kojima je zdravstveni turizam jedan od proizvoda s velikim potencijalom koji se u relativno kratkom roku može valorizirati, rekao je Cappelli za Jutarnji list.

U kojem dijelu zdravstvenog turizma, odnosno zdravstvenih putovanja Ministarstvo turizma vidi najviše šanse? Mislite li da možemo preuzeti neka od iskustava uspješnih zemalja? Koji bi to bili primjeri?

- Zdravstveni turizam kompleksan je turistički proizvod koji obuhvaća velik broj specijaliziranih sadržaja i usluga na putovanjima motiviranim potrebom za unapređenje zdravlja i poboljšanje kvalitete života. Strategija razvoja turizma RH do 2020. prepoznaje tri oblika zdravstvenog turizma, i to wellness, lječilišni i medicinski turizam, a cilj je aktivno raditi na razvoju sva tri modaliteta. Svaki od ta tri oblika ima svoj potencijal u kojem se Hrvatska sljedećih godina može istaknuti. U ovoj godini imamo više od 800 milijuna eura investicija u turizmu kroz koje se ostvaruju brojni novi ili novoobnovljeni hoteli visokih kategorija. Oni u svojoj ponudi imaju i sve više wellness ponude kojima se stvara još jedan dodatni motiv dolaska te koji pozitivno utječe i na veću popunjenost tijekom duljeg razdoblja u godini. Kada je riječ o lječilišnom turizmu kao obliku zdravstvenog turizma, Strategija ga pozicionira kao nositelja ili jezgru zdravstveno-turističke ponude Hrvatske, uz pretpostavku osiguranja diferencijacije lječilišnih destinacija i bitnog podizanja njihove kvalitete.

Veliki pomak u tom segmentu očekujemo upravo kroz novu zakonsku regulativu koja će omogućiti našim lječilištima da iskoriste svoj puni potencijal. Daljnji razvoj medicinskog turizma proizlazit će iz unapređenja kvalitete ponude, pojačanih komunikacijskih i prodajnih napora te umrežavanja Hrvatske sa sustavima zdravstvenog osiguranja drugih članica EU. Hrvatska ima niz komparativnih prednosti za uspješan razvoj zdravstvenog turizma: blizina velikog regionalnog tržišta, pogodna klima, netaknuta priroda, sigurnost, relativno povoljne cijene (u usporedbi s onima u EU) te dugu tradiciju i dobar ugled zdravstvenog sektora. Iako je jasno da je sve veća konkurencija u sektoru zdravstvenog turizma, postoji šansa koja se u ovom trenutku može maksimizirati.

Tu su i mogućnosti povezivanja zdravstvenog turizma s tradicionalnim oblicima turizma te kombiniranje različitih elemenata u vrlo atraktivne ponude. Infrastruktura, osobito u marketinškom smislu, također se razvija, a raspon informacija koje podržavaju te želje za razvoj zdravstvenog turizma je opsežan, sveobuhvatan i vrijedan. Hrvatska je dio jedne od najrazvijenijih regija zdravstvenog turizma u Europi. Istodobno to znači da je okružena vrlo jakim konkurentima, uključujući prije svega susjedne Sloveniju, Mađarsku i Austriju. Te zemlje, uz dugogodišnju tradiciju zdravstvenog turizma, također značajno ulažu u taj sektor dvadesetak godina. Uz njih, zdravstveni, a posebice medicinski turizam postaje fokus i u širem okruženju, odnosno u zemljama poput Poljske, Češke, ali i Rumunjske, Bugarske te, naročito, Turske.

U marketinškoj promociji podržava i Hrvatska turistička zajednica koja je nedavno na svojim službenim mrežnim stranicama predstavila novu podstranicu vezanu uz zdravstveni turizam. HTZ je ove godine predvidio dva milijuna kuna za oglašavanje zdravstvenog turizma kao važnog turističkog proizvoda s obzirom na potencijale i predviđanja razvoja zdravstvenog turizma. 

© 2016 Sva prava UPUHH