Loading...

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2020.

Strategija razvoja turizma Strategija razvoja turizma UPUHH

Strategija razvoja turizma

Hrvatski sabor, na 8. sjednici od 26. 4. 2013. godine, usvojio je Strategiju razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine:

6. 2. 2013. - Vlada RH, na 75. sjednici od 6. 2. 2013. godine, usvojila je Strategiju razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine:

Međuministarsko vijeće 2015. /prezentacije:

 

Izvor: MINT

VIJESTI IZ UPUHH-a
Redovito u Vaš sandučić
 

Vaša Email adresa neće biti vidljiva niti korištena za reklamiranja treće strane