Loading...

EU PROGRAMI ZA TURIZAM

EU PROGRAMI ZA TURIZAM EU PROGRAMI ZA TURIZAM UPUHH

EU programi za turizam

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

U Republici Hrvatskoj ESI fondovi u financijskom razdoblju 2014.-2020. raspoređeni su kroz tri operativna programa: Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Operativni programi Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. temeljem kojih se može započeti s korištenjem dodijeljenih sredstava.

Upravljačko tijelo za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Taj program pokriva ulaganja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (prvenstveno tematskih ciljeva 1-7) te njegova alokacija iznosi  6,8 milijarde EUR. 

Prioriteti za turizam u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
 2. Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 3. Poslovna konkurentnost
 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima
 6. Zaštita okoliša i održivost resursa
 7. Povezanost i mobilnost
 8. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 (engleski). je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Ovaj program pokriva ulaganja Europskog socijalnog fonda (prvenstveno  tematskih ciljeva 8-11) te njegova alokacija iznosi 1,6 milijardi EUR. U okviru ovog programa Ministarstvo turizma je posredničko tijelo 1. razine. u dva prioriteta, investicijski prioriteti Socijalno uključivanje i Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Prioriteti za turizam u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
 2. Socijalno uključenost
 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
 4. Dobro upravljanje

Za Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. nadležno je Ministarstvo poljoprivrede. Pokriva ulaganja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Mjere za turizam

 • M06 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
 • M07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
 • M08 Ulaganje u razvoj šumskog područja i u poboljšanje održivosti šuma

Središnje mjesto za informiranje o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj  je www.strukturnifondovi.hr, a o Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. informacije su dostupne na  mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr .

Izvor: MINT

VIJESTI IZ UPUHH-a
Redovito u Vaš sandučić
 

Vaša Email adresa neće biti vidljiva niti korištena za reklamiranja treće strane