Loading...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Danas je na snagu stupio Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji definira najavljenu mjeru odgode plaćanja porezne obveze na tri mjeseca.

Navedeni Pravilnik možete pronaći na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_35_735.html

Pravilnik definira da mjeru može koristiti poduzetnik koji:

  •  ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
  • učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
© 2016 Sva prava UPUHH