Loading...

Obustava plaćanja spomeničke rente

Ministarstvo kulture donijelo novu Odluku o obustavi plaćanja spomeničke rente kojom se utvrđuje obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja, od 21. svibnja do 21. srpnja 2020.

Odluka je dostupna na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_65_1295.html

© 2016 Sva prava UPUHH