Loading...

CROATIA TOURISM & TRAVEL WEEKLY BR. 02

Hrvatska udruga turizma pripremila je novo izdanje „Croatia Tourism & Travel“ - pregleda aktualnih informacija o turizmu s ciljem što kvalitetnijeg i ažurnijeg informiranja relevantnih institucija i potencijalnih gostiju na našim emitivnim tržištima. 

Izdanje je ponovno pripremljeno na hrvatskom, engleskom, njemačkom i slovenskom jeziku, a možete ga preuzeti na poveznicama ispod teksta. 

© 2016 Sva prava UPUHH