Loading...

Projekt „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“ na četvrtoj radionici, koja je održana u ponedjeljak i utorak, dana 10. i 11. lipnja 2019. u prostorijama STUH-a u Zagrebu,  s već poznatim patnerima, UPUHH-om, UHPA-om, KUH-om, OMH-om i HFHS-om te prijaviteljem STUH-om, pod mentorstvom Nataše Novaković, predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, otvorili su poglavlje faza donošenja zakona te procjene učinaka propisa, odnosno zakona, strategija, uredbi, odluka, rješenja i drugih akata koji su temeljni instrument ostvarivanja ciljeva Vlade RH.

Današnji pristup zakonodavnim aktivnostima uključuje veće uključivanje zainteresirane javnosti te sagledavanje „šire slike“ u analizi troškova i koristi, kroz koncept tzv. „pametnog“ zakonodavstva.  2010. Europska komisija pojasnila je pristup "pametnog zakonodavstva", kakvog imamo danas, kao pristup u kojem nije pitanje više ili manje zakonodavstva, već ostvarivanje rezultata uz što manje prepreka. Cilj takvog „pametnog“ zakonodavstva je izraditi i provoditi visoko kvalitetno zakonodavstvo koje se temelji na načelu supsidijarnosti i proporcionalnosti, čija izrada i provedba prati kreiranje javne politike od početka stvaranja zakonodavstva do revizije zakonodavstva. Koncept „pametnog“ zakonodavstva temelji se na konsolidaciji, kodifikaciji i pojednostavljivanju postojećeg zakonodavstva i poboljšanju kvalitete novog zakonodavstva procjenjujući gospodarske, socijalne učinke i učinke na zaštitu okoliša.

Maja Pokrovac, direktorica interesne udruge obnovljivih izvora energije i predsjednica Hrvatskog društva lobista, informirala je polaznike radionice o kodeksu poslovanja sa zainteresiranom javnošću. Kao jedan od kodeksa poslovanja za komuniciranje sa zainteresiranom javnošću, koji za svrhu ima pružiti smjernice za dijalog tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj i zainteresirane javnosti, kreirana je  aplikacija e-Savjetovanja koja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata. Sudjelovanju u otvorenim javnim savjetovanjima putem aplikacije, prethodi registracija, odnosno otvoranje korisničkog računa, bilo kao pojedinac ili organizacija/institucija. Nakon otvoranja korisničkog računa, na e-mail adresu koju ste ostavili pri registraciji stići će Vam obavijest o  otvorenim savjetovanju (ukoliko ste označili da želite primati obavijesti o otvorenim savjetovanjima, pri čemu možete odabrati tijela od kojih želite primati informacije), s podacima koji uključuju: naziv savjetovanja, kratak sažetak, rok do kojega možete ostaviti svoj komentar, rok u kojem tijelo javne vlasti planira objaviti izvješće o provedbi savjetovanja kao i poveznicu na samo savjetovanje. Krajnji cilj uvođenja takvog jednog Kodeksa je olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti i potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Dok je poznavanje faza donošenja Zakona od esencijalne je važnosti za dionike koji su voljni sudjelovati u izradi ili izmjenama pojedinih propisa, zakona, strategija ili uredbi, takav oblik uključivanja u kreiranje zakona, naziva se javno zagovaranje. Javn zagovaranje predstavlja pokušaj utjecaja neformalnih aktera u policy procesu na definiranje problema i mogućih rješenja. U kontekstu javnih politika uspješno zagovaranje zapravo je pregovarački proces, odnosno dijalog o kojem je bilo govora na prethodno održanim radionicama.

Osim faza donošenja zakona bilo je govora i o procjena učinaka propisa u hrvatskom zakonodavstvu, koja je definirana Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17), kao postupak pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona kroz analizu izravnih učinaka, s ciljem odabira optimalnog zakonskog rješenja ili za poduzimanje drugih aktivnosti i mjera. Analizom izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona utvrđuju se učinci na području gospodarstva, maloga gospodarstva, tržišta rada, socijalne skrbi i mirovinskoga sustava, zdravstva, zaštite okoliša, zaštite ljudskih prava te zaštite tržišnog natjecanja. Za provedbu procjene učinaka propisa bitna su dva čimbenika: metodologija i institucionalni okvir. Metodologija procjene učinaka propisa određuje postupak i obuhvat analize očekivanih učinaka. Države samostalno prilagođavaju osnovnu metodologiju vlastitim potrebama i resursima, dok institucionalni okvir određuje način provedbe i obuhvat zakonodavstva za koje je potrebna procjena učinaka propisa, a o čemu države samostalno odlučuju. Procjena učinaka propisa također je alat za donošenje odluka, kojim se analiziraju očekivani učinci predloženih načina rješavanja problema uz aktivnu komunikaciju rezultata donositeljima odluka. Stoga je procjena učinaka propisa prije svega podloga za donošenje informiranih odluka.

Image caption: UHPA

Drugog dana radionice, kao gost predavač predavao je uvaženi doc.dr.sc. Davor Perkov, autor knjige „Upravjanje promjenama u poslovnoj organizaciji digitalnog doba“. Doc.dr.sc. Perkov s dionicima radionice radio je na shvaćanju multidimenzionalnosti procesa upravljanja promjenama i značajkama različitih promjena u kontekstu nastojanja jačanja socijalnog dijaloga u turističkom sektoru. Pred dionike je stavio i izazovan zadatak spoznavanja modaliteta upravljanja promjenama, pri pridobivanju većine ljudi, za nove pristupe i procese u socijalnom dijalogu. Metode rada doc.dr.sc. Perkova oduševile su polaznike jer su s lakoćom shvatiti razloge i načine upravljanja otporom promjenama vođeni jednostavnim primjerima iz bogatog iskustva predavača. Primjena naučenih metoda u obliku povećanih pozitivnih ishoda procesa upravljanja promjenama i umanjivanje psihosocijalnih rizika, sasvim je novi izazov, a znanja polaznika biti će stavljena na test prilikom provjere znanja.

Prihvaćanje modela uvođenja promjena, kao komunikacijskog alata, koji za cilj ima jedinstveni glas socijalnih partnera, poslodavaca i struke vođen je implementacijom upravo ovag projekta. Inovativnost uspostave komunikacijske platforme, između privatnog i javnog sektora, dugotrajan je proces kojem predstoji dokučiti povezanost organizacijske kulture s komuniciranjem promjene na svim razinama. Prevalivši pola puta u provedbi projekta, pred partnerima na projektu ukazuje se ona teža polovina puta do vrha uspjeha. Brdo materijala potrebno je s razumijevanjem, temeljito savladati kako bi se naučeno, u praksi, moglo s lakoćom primjenjivati. Barem onaj dio koji nije podložan promjenama.

 

Više informacija molimo potražite na linkovima u nastavku:

www.strukturnifondovi.hrhttp://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/jacanje-socijalnog-dijaloga-faza-iii/ 

Osoba za kontakt pri UPUHH-u: Rina Zirić, voditeljica projekata; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Izvor: UPUHH

Sindikate, putničke agencije, hotelijere, hostele, kampove i male obiteljske hotele projekt „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“ odveo je put Brisela, gdje su predstavnici projekta najznačajnijih organizacija u turističkom sektoru proširili svoja znanja i horizonte učeći od svojih krovnih organizacija.

Uspostavljanje modela komunikacijske platforme kamen je temeljac za jačanje veza između nacionalnih i europskih predstavnika hotelijerskog sektora na razini bipartitnog socijalnog dijaloga, sindikata i poslodavaca. Kompleksnost materije koju obuhvaća projekt, iz radionice u radionicu dobivana na značaju i pokazuje da smo tek na početku shvaćanja važnosti procesa socijalnog dijaloga. Ovaj projekt ponuditi će model osposobljavanja zapoeslinika sindikata i poslodavaca, namijenjen jačanju ljudskih potencijala, te će pokušati otkloniti probleme nedostatka educiranih pojedinaca o socijalnom dijalogu, pretvarajući ih metamorfozom u novu generaciju zaposlenika.

Svaka od navedenih udruga tek se marginalno bavi zakonskim regulativama, najčešće samo onima koje su od krucijalne važnosti za poslovanje članica organizacije per se, te rijetko koja udruga ima uspostavljen pravni odjel ili osobu zaduženu isključivo i samo za praćenje nove regulative i sudjelovanje u e-savjetovanjima, pa su tako nebrojeni zakoni prošli ispod radara udruga, a još ih je više prošlo bez polučenih željenih uspjeha. 

Prolazeći kroz materijale radionice pojavila su se aktualna pitanja iz sfere avio prijevozništva, kartičnog poslovanja, uređivanja radnih sati i odmora, održivi turizam i platforme za rezervaciju smještaja, koji su momentalno u fokusu interesa socijalnog dijaloga na razini Europe.

Povezavši se međusobno te sa krovnim institucijama HOTREC-om, ECTAA-om, EYCA-om, EFCO&HPA-om radeći na osvještavanju europskih tokova u vidu socjalnog dijaloga, projekt je dobio nevjerovatan poticaj i podršku da se nastavi kretati u pravom smijeru.

 

Nakon dva radna dana na radionicama sa partnerima, treći dan posjeta bio je namijenjen fakultativnom posjetu najvažnijim tijelima Europske unije. Kako EU službeno nema glavni grad, prema ugovoru iz Amsterdama Bruxelles je službeno sjedište Europske komisije (izvršne vlasti) i Vijeća Europske unije (zakonodavno i izvršno tijelo), budući da se u njemu nalazi veći dio Institucija Europske unije.

Iako se službeno sjedište Europskog parlamenta nalazi u Strasbourgu, gdje se održavaju glasovanja, sastanci političkih i odbornih skupina održavaju se u Bruxellesu, kao i određeni broj sjednica. Danas se oko tri četvrtine zasjedanja parlamenta odvija u Bruxellesu. Europsko vijeće također ima stalno sjedište u gradu.

Posjet Europskom Parlamentu, Parlamentarijumu, Vijeću i zgradi Europskog vijeća doprinjeo je boljem razumijevanju o kojim je institucijama riječ, na koji način su uređene i na koji način djeluju.

 

Najveći dio zgrada Europske unije nalaze se u tzv. „Europskoj četvrti“, a samo Europska komisija u ovoj četvrti zauzima prostor od 865.000 m², što je četvrtina ukupne uredske površine u gradu.

Više informacija molimo potražite na linkovima u nastavku:

www.strukturnifondovi.hrhttp://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/jacanje-socijalnog-dijaloga-faza-iii/ 

Osoba za kontakt pri UPUHH-u: Rina Zirić, voditeljica projekata; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Izvor: UPUHH

 

TURISTIČKI SEKTOR I ULOGA SOCIJALNOG DIJALOGA

 

Uvod u kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori u RH obilježili su drugu dvodnevnu radionicu projekta „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“, koja je održana u utorak i srijedu, dana 9. i 10. travnja 2019. u prostorijama STUH-a u Zagrebu.

Još je jednom Maja Pokrovac, direktorica interesne udruge obnovljivih izvora energije i predsjednica Hrvatskog društva lobista, zaintrigirala partnere projekta UPUHH-a, UHPA-e, KUH-a, OMH-a i HFHS-a, pod okriljem prijavitelja projekta STUH-a, za procese sa kojima socijalni partneri, sindikati i poslodavci, pokušavajući postići zajednički dogovor u interesu obiju strana i autonomno uređuju funkcioniranje tržišta rada. Riječ je o kolektivnom pregovaranju koji je dominantni model upravljanja tržištem rada u članicama EU, koji označava proces pregovora između sindikata, kao predstavnika radnika i jednog ili više poslodavaca radi postizanja dogovora o reguliranju plaća, radnog vremena i drugih radnih uvjeta. Pretpostavka kolektivnog pregovaranja jest da je među interesima obiju strana moguće pronaći ravnotežu i kompromis.

                                                        

 

Za razliku od tripartitnog socijalnog dijaloga u kojem je jedna od strana i država, u slučaju kolektivnog pregovaranja riječ je o bibartitnom socijalnom dijalogu te država prepušta socijalnim partnerima da sami uređuju radne odnose, dok je država motivirana za postizanje održivog kompromisa.

 

Kolektivni ugovori koji proizlaze iz kolektivnig pregovora autonomni su izvor radnog prava. Kolektivno pregovaranje također je od koristi za cjelokupno društvo jer omogućuje učinkovitije reguliranje tržišta rada i pozitivno utječe na socijalnu koheziju.

 

                                            

 

Poslodavci su obavezni pregovarati, ali ne moraju nužno postići dogovor sa sindikatima te ukoliko pregovaranje predugo traje bez postizanja dogovora, mogućeje je uključiti posredovanje te je i mirenje jedan od oblika posredovanja koji mora biti zadovoljen prije pokretanja štrajka. Ukoliko mirenje ne uspije, ide se na arbitražu.

Polaznici su s lakoćom savladali većinu novih termina i informacija naučenih prvoga dana druge radionice. Mali pomaci u razini svijesti o socijalnom dijalogu polako slažu širu sliku o njegovoj važnosti na nacionalnoj razini. Dodana vrijednost projekta je što su upravo sindikati prijavitelj koji sa partnerima nesebično dijeli svoja znanja i iskustva prilikom razvoja socijalnog dijaloga u Hrvatskoj. Hrvatska kakvu želimo je na tragu prijateljskih odnosa koji se grade kroz zajedničko obrazovanje, uzajamno prenošenje znanja, međugeneracijsku solidarnost te uvažavanje interesa druge strane.

                                               

Drugoga dana dvodnevne radionice, predavanje je držala Nataša Novaković, predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja je polaznicima proširila znanje o realitetu kolektivnog pregovaranja koje obvezuje stranke koje pregeovaraju oko kolektivnog ugovora da moraju pregovarati u dobroj vjeri. Često se događa na obje strane da se zaboravi ova obveza pa se   u praksi zato i dešavaju situacije da se pregovara godinama bez ikakvog rezultata, odugovlači postupak bez namjere potpisivanja kolektivnog ugovora. Posebnosti koje krase proširivanje jednom zaključenog kolektivnog ugovora kojeg može donijeti samo ministar je da postoji javni interes za proširivanje kolektivnog ugovora te je vječno pitanje što je to „javni interes“ prilikom proširivanja kolektivnog ugovora i njegove primjene.
                                         

Polaznici su dobili radni zadatak da postignu dogovor prilikom kolektivnog pregovaranja i da zaključe kolektivni ugovor. Učenje kroz praksu pokazalo se učinkovitim te da gradivo bolje sjeda kroz razvoj vještina i zauzimanje uloga.

Više informacija molimo potražite na linkovima u nastavku:

www.strukturnifondovi.hrhttp://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/jacanje-socijalnog-dijaloga-faza-iii/ 

Osoba za kontakt pri UPUHH-u: Rina Zirić, voditeljica projekata; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Izvor: UPUHH

 

VIJESTI IZ UPUHH-a
Redovito u Vaš sandučić
 

Vaša Email adresa neće biti vidljiva niti korištena za reklamiranja treće strane