Loading...

Ured obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za UPUHH i njegova tijela. Poslove u uredu obavljaju direktor i stručni suradnik.

DIREKTOR

 
Bernard Zenzerović

Direktor organizira i koordinira rad u Stručnoj službi, brine o pravilnom i pravodobnom obavljanju poslova, brine o korištenju sredstava, predlaže Izvršnom odboru djelatnike u Stručnoj službi, nadzire rad djelatnika u Stručnoj službi, operacionalizira suradnju s drugim, istim ili sličnim udrugama ili njihovim predstavnicima u zemlji i inozemstvu, organizira informacije tijela UPUHH -a i članstva o radu UPUHH -a i poduzimanim aktivnostima.

Kontaktira s predstavnicima javnih glasila i zajedno s Predsjednikom Izvršnog odbora odnosno Predsjednikom Skupštine određuje strategiju komuniciranja s javnošću.

Temeljem posebnih punomoći Predsjednika Skupštine odnosno Predsjednika Izvršnog odbora obavlja poslove iz njihove nadležnosti (vezano uz predstavljanje i zastupanje UPUHH-a na pojedinim manifestacijama, sudjeluje u pojedinim projektima te izvršava i sve druge odluke koje mu Skupština, Izvršni odbor i Predsjedništvo UPUHH-a stave u zadatak). Direktor za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i Predsjedništvu.

 

STRUČNI SURADNIK ZA SEKCIJE, STRUČNA PITANJA I EDUKACIJU KADROVA

Ana Kuharić

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

mob: 099 2286 621

 

VIJESTI IZ UPUHH-a
Redovito u Vaš sandučić
 

Vaša Email adresa neće biti vidljiva niti korištena za reklamiranja treće strane