Prvi hoteli s oznakom “Sustainable Hotel”

Prvih 21 hotela u Hrvatskoj koji su prijavljeni za pilot-projekt UPUHH-a “Zeleno poslovanje u hotelijerstvu”, pokrenutom 2013. godine, od sada će nositi oznaku “Sustainable Hotel”.

Hoteli su sudjelovali u pilot-projektu “Zeleno poslovanje u hotelijerstvu” 2013. godine, koje je u cijelosti osmislio UPUHH s ciljem uvođenja zelenog poslovanja u hotele, a projekt je podržalo i Ministarstvo turizma. U projekt se uključio ukupno 21 hotel, koji su zadovoljili postavljene kriterije te kroz evaluaciju stekli uvjete za dobivanje ovog certifikata.

 

Faze projekta

Prije početka realizacije ovoga projekta, s kojim je UPUHH krenuo početkom srpnja 2013. godine, u udruzi su detaljno proučeni postojeći zeleni certifikati, kao što su Prijatelj prirode, Travelife, Blaue Angel i sl., a potom su definirani zeleni kriteriji za hotele. Oni su vrlo precizno razrađeni za ukupno devet skupina, i to za upravljanje održivošću, nabavu, prodaju, marketing i PR, okoliš, energetsku učinkovitost i ljudske potencijale, a projekt je realiziran u nekoliko faza. U prvoj fazi za prijavljene hotele su organizirane radionice te provedeni auditi na terenu, pri čemu je svaki hotel morao imenovati svog predstavnika, tzv. zelenog koordinatora, kojima je bio namijenjen prvi ciklus radionica. One su organizirane nakon provedenih audita timova verificiranih auditora u suradnji s djelatnicima svakog hotela te pripremljenih detaljnih izvješća s prikupljenim podacima o potrošnji energije i vode, tipu otpada, emisiji CO2, GHG inventu itd. s konkretnim prijedlozima ušteda za svaki segment. Budući da su se u ovaj pilot-projekt uključili hoteli s područja čitave Hrvatske, radionice su organizirane u Zagrebu, Opatiji, Rabcu, Zadru, Ivanićgradu i Tuheljskim toplicama, a osim upoznavanja kriterija zelenog poslovanja i utvrđivanja postojećeg stanja u hotelu, na njima su zeleni koordinatori educirani o izradi akcijskog plana, politici upravljanja okolišem, uključivanju osoblja itd. U drugoj fazi oni su morali implementirati projekt i osigurati provedbu akcijskog plana u razdoblju od tri do pet mjeseci, a nakon toga je organiziran drugi ciklus radionica kako bi se analizirali postignuti rezultati. Te su radionice, osim za zelene koordinatore, bile namijenjene edukaciji domaćica, tehničkog osoblja, zaposlenika u nabavi i prodaji kao i drugim službama u hotelu.

U sklopu ovog pilot-projekta na UPUHH-ovim web stranicama biti će prezentirani rezultati projekta  kao platforma za komunikaciju svih dionika u ovom projektu, iznošenje primjera dobre prakse i razmjenu iskustava, ali i motiv drugima da se priključe ovom projektu. Plan je, naime, da koncept zelenog poslovanja  usvoje i ostali hoteli u članstvu UPUHH-a, kojih je 80posto u ukupnom hotelijerstvu Hrvatske, do konca 2016. godine. Isto tako, u planu je da se projektu pridruže i ostale strukovne udruge, poput kampinga, nautičkog turizma i drugih segmenata turističke ponude.

 

Strateški cilj

Jedan od primarnih ciljeva zacrtanih Strategijom razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine upravo se temelji na uvođenju prakse zelenog poslovanja, što podrazumijeva sinergiju ekonomske dobiti, brige za okoliš u najširem smislu te socijalne uključenosti u širu zajednicu. Kod toga postoje razni kriteriji u svijetu koje hotelijeri mogu odabrati za dobivanje certifikata zelenog hotela, počevši od smanjenja potrošnje energenata, ograničavanja štetnih utjecaja na okoliš do recikliranja, postavljanja zelenih krovova itd., čime se postižu i velike uštede u troškovima. Brojne analize hotela koji su prešli na zeleno poslovanje pokazuju da se u takvim objektima u prosjeku troši 20 posto manje vode, da su troškovi odvoza smeća 15 posto niži, a dolazi i do poboljšanja okoliša u kojem se objekti nalaze. Usto se podiže i motivacija zaposlenih te stvara bolja komunikacija s gostima, jer osim pojačane brige o zaštititi okoliša oni danas izražavaju i sve viši stupanj socijalne osjetljivosti naspram šire zajednice