Program državnih potpora vrijedan 1,5 milijarde kuna za turistički i sportski sektor – odobrenje EK

Ministarstvo turizma i sporta najavilo je da će početkom 2021. biti pokrenut novi Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i povezanim djelatnostima za očuvanje likvidnosti i pomoć malim, srednjim i velikim poduzetnicima u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi kuna:

 

Usvajanje i početak provođenja Programa očekuje do kraja siječnja ili najkasnije do sredine veljače. Iz objave Ministarstva turizma i sporta izdvajamo ključne informacije o Programu dodjele državnih potpora sektorima turizma i sporta.

Cilj Programa je osigurati financijsku podršku poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru turizma i sporta radi ublažavanja posljedica krize uzrokovane pandemijom koronavirusa na njihovo poslovanje. Program će provoditi Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s HBOR-om, HAMAG-BICRO-om i poslovnim bankama izdavanjem državnih jamstava omogućiti lakši pristup likvidnosti kod financijskih institucija kako bi se očuvao kontinuitet gospodarske aktivnosti u sektoru turizma i sporta.
Kredite po Programu će odobravati HBOR, HAMAG-BICRO i poslovne banke. Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost od strane financijskog sektora, za kredite za obrtna sredstva u sektoru turizma i sporta, Program predviđa izdavanje državnog jamstva u iznosu od 100% glavnice kredita za mikro, male i srednje poduzetnike  te do 90% za velike poduzetnike

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji posluju u sektoru turizma, sporta i povezanih djelatnosti.

Također korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti zdravstvenog turizma

Proračun: Ukupan iznos proračuna planiran na temelju ovog Programa iznosi 1.500.000.000,00 HRK, s time da:

  • Proračun HAMAG-BICRO-a iznosi 1.000.000.000,00 kn, a namijenjen je za izdavanje državnih jamstva mikro, malim i srednjim poduzetnicima. 
  • Proračun HBOR-a iznosi 500.000.000 kn, a namijenjen je za izdavanje državnih jamstva velikim poduzetnicima. 

Uvjeti kredita: Kamata i instrumenti osiguranja jamstva će biti ugovoreni s financijskim sektorom nakon donošenja Odluke Vlade RH uz uvjet da kreditne i druge financijske institucije u najvećoj mogućoj mjeri prenesu pogodnosti državnih jamstava na krajnje korisnike u obliku većeg volumena financiranja rizičnih portfelja i nižih kamatnih stopa za mikro, male i srednje poduzetnike nego što bi to bio slučaj bez takvih jamstava i/ili zajmova.
Dok za velike poduzetnike kojima jamstvo pokriva 90% glavnice kredita dodatno prenesu pogodnosti u smislu nižih zahtjeva za instrumente osiguranja, nižih premija za jamstvo nego što bi to bio slučaj bez takvih jamstava i/ili zajmova.

Iznos kredita:
Ukupni iznos zajma po korisniku ne smije prijeći:

  • dvostruke godišnje rashode korisnika za plaće zaposlenika ili
  • 25% ukupnog prihoda korisnika u 2019., te
  • Iznimno u slučaju korisnika koji su izrazito pogođeni manjkom likvidnosti (zbog restrikcija u poslovanju, zatvaranja i sl.), ukupni iznos zajma po korisniku može prijeći iznos iz podtočke i. i to za najviše 10%, a iznos iz podtočke ii. za najviše 20%,

Ročnost kredita: Krediti će se odobravati na rok koji ne može biti kraći od jedne ni duže od pet godina uključujući i poček od 12 mjeseci.
 
Namjena kredita: Sredstva će se moći koristiti za podmirivanje kategorije troškova kao što su: troškovi radne snage, troškovi najma i zakupa (prostora, zemljišta, vozila i druge opreme) povezani s osnovnom djelatnosti poduzetnika; režijski troškovi (energija, voda, komunikacije, održavanje i sl.); troškovi repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara;  troškovi podmirenja obveza prema dobavljačima; troškovi ugovornih usluga (osiguranja, odvjetničke usluge, knjigovodstvene usluge, usluge poreznog savjetovanja, plaćanje licenci i sl.) koji se odnose na osnovnu djelatnost poduzetnika; troškovi podmirenja kratkoročnih dospjelih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s  otplatnim planovima u trenutku sklapanja ugovora (isključeno refinanciranje); troškovi podmirenja kratkoročnih obveza prema državi; troškovi podmirenja drugih kratkoročnih obveza vezani isključivo uz osnovnu djelatnost poduzetnika; troškovi ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone.

Svi detalji dostupni su u gore navedenim poveznicama.