Nadoknada fiksnih troškova poslodavcima čiji je rad obustavljen Odlukama Stožera

Kao bitne, izdvajamo sljedeće:

 Nova usluga ePorezne COVID-19 - Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta

Obavještavaju se svi porezni obveznici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. i 8. siječnja 2021. godine obustavljen rad da je putem usluge ePorezna omogućeno slanje „Zahtjeva za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta“. Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePore​zna najkasnije do 15. veljače 2021. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev​ korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“.

Pravo na nadoknadu plaćenih svih ili dijela fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. ostvaruju:

  • poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad 
  • poduzetnici kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine bio najmanje 60%
  • poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine kojima je pad prihoda/primitaka  u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%

​​

  1. Je li za ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova preduvjet da je poslodavac podnio Zahtjev za očuvanje radnih mjesta za prosinac temeljem Odluke Stožera civilne zaštite?

Ne. Ostvarivanje prava na nadoknadu troškova nije uvjetovano podnošenjem Zahtjeva za očuvanje radnih mjesta Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Radi se o dva odvojena zahtjeva i prava.

 

  1. Može li poduzetnik koji obavlja više djelatnosti samo za neke od djelatnosti je rad obustavljen koristiti nadoknadu za fiksne troškove poslovnih prostora?

Da. U navedenom slučaju bitno je ispuniti uvjete da je ostvaren pad prihoda/primitaka, od djelatnosti koje su obustavljene, u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine od najmanje 60%. te uvjet da se nadoknada može tražiti samo za poslovne prostore u kojima se djelatnost obavljala u mjesecu studenom 2020. godine.

 

  1. Mora li se trošak najma za koji se traži nadoknada odnositi na pojedini poslovni prostor?

Da. Trošak za koji se podnosi Zahtjev mora se odnositi na poslovni prostor u kojemu je obustavljen rad. Ako je na računu iskazan ukupni iznos za više poslovnih prostora tada se može nadoknaditi razmjerni dio troška koji se odnosi na objekt u kojem je obustavljen rad. U ovom dijelu preporučamo poduzetnicima da u polje Napomena iskažu način izračuna razmjernog dijela troška.

 

  1. Može li se podnijeti Zahtjev za nadoknadu troškova najma skladišnog prostora?

Ukoliko se radi o najmu skladišnog prostora koji služi za poslovanje/obavljanje djelatnosti za koju je obustavljen rad, može se podnijeti Zahtjev za nadoknadom troškova najma toga skladišnog prostora.

  

U objavljenom Pravilniku o dopuni Pravilnika o provedbi OPZ-a u članku 71.ta stoji da su od PDV-a oslobođene donacije za koje obveza dospijeva u siječnju temeljem čega porezni obveznici za već obavljene donacije u prosincu 2020. imaju pravo na oslobođenje koje će iskazati u prijavi PDV-a za mjesec prosinac 2020., odnosno za IV. tromjesečje 2020. 

Detaljne informacije možete vidjeti na: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3088&List=Vijesti