Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima.

U smislu ovog Javnog poziva uređajima se smatraju dehidratori i digestori.

Svrha Javnog poziva je potaknuti hotelski sektor da u skladu s ciljevima politika EU i nacionalnih politika primjenjuju red prvenstva gospodarenja otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru. Nabavom uređaja smanjuje se količina biootpada koji se odlaže na odlagalište te potiče sprječavanje nastanka otpada čime se daje doprinos gospodarenju otpadom u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša.

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti pravne osobe i trgovačka društva, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • registrirani su za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
  • podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
  • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno ovom Javnom pozivu,
  • imaju važeće „rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta” kojim je utvrđeno da je objekt koji je predmet prijave razvrstan u skupinu: „Hoteli”, vrsta: Hotel
  • nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) po ovom Pozivu,
  • ostvaruju pravo na dodjelu sredstava potpore de minimis.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći i subvencija, što može iznositi najviše do 40% opravdanih troškova po jednom zahtjevu, ali ne više od 150.000,00 kn po jednom zahtjevu.

Iznos raspoloživih sredstva po ovom Javnom pozivu iznosi 1.500.000,00 kn.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane).

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine (31. prosinca 2022. godine) odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Detaljne informacije dostupne su na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=188 , a obrasce možete preuzeti ovdje:

Izvor: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367