Izvršni odbor

Izvršni odbor je kolektivno tijelo Udruge koje:

 • utvrđuje i planira strategiju Udruge u skladu s programom, financijskim planom i odlukama Skupštine Udruge, ovim Statutom i Poslovnikom,
 • utvrđuje prijedloge odluka financijskog plana i financijskih izvješća koje usvaja Skupština,
 • donosi odluke u svezi s prihodima u skladu s financijskim planom,
 • donosi odluku o visini članarine,
 • osniva po potrebi sekcije i imenuje njihove predsjednike,
 • donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora,
 • podnosi jedanput godišnje izvješće o radu Skupštini Udruge,
 • donosi odluku o prijemu i prestanku članstva u Udruzi,
 • donosi Pravilnik o organizaciji i načinu rada Stručne službe Udruge,
 • imenuje direktora Stručne službe Udruge i po potrebi stručne komisije,
 • obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima.

 

Članovi Izvršnog odbora su: 

 1. Veljko Ostojić, Hrvatska udruga turizma - Predsjednik
 2. Ivan Sabljić, Riviera - Potpredsjednik
 3. Tina Turk Lupieri, Maistra d.d.
 4. Gordana Lujanac, Arena Hospitality Group d.d.
 5. Ivan Runko, Plava Laguna d.d.
 6. Silvija Baričević, Jadranka turizam d.o.o.
 7. Marija Žarković Turak, Jadran d.d.
 8. Ana Gazić, Falkensteiner Hotelmanagement d.o.o.
 9. Branka Medić, Sunce hoteli d.d.
 10. Diana Garifullina, Atrium-hotel grupa d.o.o.
 11. Darko Bastić, Olympia Vodice d.d.
 12. Dennis Zovko, Importanne Resort d.o.o.
 13. Vlado Lučić, Jadranski luksuzni hoteli d.d.
 14. Ivana Kolar, Terme tuhelj d.o.o.
 15. Darko Radetić, HUP-Zagreb d.d.
 16. Nuša Korotaj, Terme Sveti Martin d.o.o.
 17. Sandra Đurđević, Hotel Osijek d.o.o.
 18. Sandra Janković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu