Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga

Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) prijavitelj je projekta pod nazivom "Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga" u sklopu javnog poziva "Jačanje socijalnog dijaloga - faza III", zajedno sa partnerima Udrugom poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), Udrugom putničkih agencija (UHPA), Kamping udruženjem Hrvatske (KUH), Hrvatskim ferijalnim i hostelskim savezom (HFHS) i Obiteljskim i malim hotelima (OMH).

Kroz jačanje socijalnog dijaloga namjera je predstaviti komunikacijski alat koji za cilj ima unificiran glas socijalnih partnera, poslodavaca i struke. Vizija buduće komunikacije između vladinih tijela i sektora proizlazi iz suradnje unutar sektora, temelji se na instrumentima socijalnog dijaloga te pronalaženju zajedničkog jezika. Misija projekta je razvijanje i održavanje poslovnih procesa s domaćim i stranim partnerima s naglaskom na kvalitetu komunikacije i njenu nedvosmislenost. 

Osiguravajući visoke standarde unapređenjem komunikacijskih vještina kroz radionice, a posebice kreiranjem uvjerenja 'Specijalist za socijalni dijalog', postavlja se temelj održivog razvoja lokalne zajednice, s planom daljnjeg razvoja te utjecaja na regiju (provođenjem edukacije za specijalista) i međunarodne odnose. Jačanjem prepoznatljivosti partnera kao snažnih i pouzdanih aktera (vodeće udruge u turizmu) u predlaganju politika, zadržava se povjerenje i sigurnosti sektora. 

Podizanjem letvice kapaciteta komunikacijskih alata te pravilnim korištenjem istih, cilj je nadograditi odnose s vodećim europskim organizacijama u odnosu na zahtjeve europskog okruženja (političkog, strukovnog, gospodarskog). Osluškujući potrebe struke (za unificiranim standardima komunikacije), odnosno sektora te koristeći utjecaj na tijek dinamike istog, kao i njegovom promjenjivošću u odnosu na okruženje, projekt je promatran kao alat za postizanje suradnje, a posljedično stvaranje zajedništva unutar turističkog sektora RH.
Povezivanjem nacionalnog turističkog sektora s europskim, stalnim usavršavanjem komunikacijskih procesa, usvajanjem zakonskih akata EU-a te postizanjem zadovoljavajućih rezultata, dugoročno planirajući, otvara se mogućnost prenošenja znanja na zemlje iz okruženja koje će kroz neko vrijeme postati nove članice EU.

Projekt će detaljno osmisliti alate za uspješno pregovaranje i djelovanje te provođenje sektorskih politika, a kao posljedica provođenja istih, stvorit će uvjet za iskorak prema ostvarivanju konsenzusa između Vlade i sektora. Analize i istraživanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini planirane na ovom projektu, imaju za cilj biti predstavljene i implementirane u resorne institucije s kojima su predviđen okrugli stolovi.

Svrha projekta je udruživanje turističkog sektora kroz neometanu komunikaciju glavnih dionika u turizmu RH. Koristiti će se tri dubinske analize i paralelno educirati predstavnike poslodavaca na koji način komunicirati kroz socijalni dijalog:
1.Industrijski odnosi- radni odnosi, uvjeti rada, radna snaga turističkog gospodarstva RH, obrazovanje
2.Prijedlog ekonomskih politika- destinacijski management
3.Prijedlog socijalnih politika- Utjecaj komunikacijskih vještina sindikata na kolektivno pregovaranje s partnerima unutar turističkog gospodarstva.

Projekt se uklapa u sljedeće strateške dokumente: I.Strategija razvoja turizma RH sastoji se od Vizije razvoja hrvatskog turizma koja uključuje konceptualni, operativni i proizvodni aspekt – u koje se projekt uklapa u 'povećanje znanja i vještina na svim razinama' i tumači se kao doprinos kvaliteti (kadrovskih kapaciteta ključnih dionika u turizmu i njihovim posredstvom zaposlenima u turizmu općenito). II.Komunikacija Komisije- Europski socijalni dijalog, pokretač inovacija i promjena u kojem je stoji da je Socijalni dijalog pokretačka snaga iza uspješnih gospodarskih i socijalnih reformi. Projekt se nadovezuje na promicanje svijesti i razumijevanje rezultata europskog socijalnog dijaloga, poboljšanje njihovog utjecaja i promicanje učinkovite interakcije između različitih razina industrijskih odnosa. Radni uvjeti, definicija standarda plaća, stalno usavršavanje, osobito u novim tehnologijama, organizacija rada i radnog vremena za usklađivanje fleksibilnosti i sigurnosti nekoliko su primjera specifičnih tema koje se odnose na socijalne partnere. III.Strategija Europa 2020 adresira probleme zaposlenosti u budućnosti na koje ukazuju demografske promjene, a zaposlene su tek dvije trećine radno sposobnog stanovništva, stope zaposlenosti žena i starijih radnika posebno su niske, gubitak kontakta s tržištem rada, niske stope nezaposlenosti mladih itd. IV.Komunikacija Komisije- Jačanje doprinosa europskog socijalnog dijaloga u proširenoj Europi -opisuje promicanje svijesti i razumijevanja rezultata europskog socijalnog dijaloga, poboljšanje utjecaja i promicanje učinkovite interakcije između različitih razina industrijskih odnosa što je ujedno i podloga za Analizu III kao i srž samog projekta. V.Dokument Europske komisije o funkcioniranju i potencijalu EU sektorskog socijalnog dijaloga poslužiti će kao podloga za pokretanje socijalnog dijaloga s HOTREC-om, vodećim udruženjem hotelijera i restoratera u EU, a u sklopu studijskog putovanja i radionice s naglaskom na uspostavu efikasnog mrežnog modela te razmjenu najboljih praksi i učenja.

Očekivani rezultati projekta i utjecaj

Tijekom provedbe aktivnosti projekta, predviđene su mjere nadzora provedbe edukacijskog dijela projekta kako bi se procijenila njihova učinkovitost kroz praktičnu implementaciju. O provedenim mjerama projekt će za ishod imati četiri znanstveno analitička dokumenta u kojima će biti iznesene primijenjene metode rada te eventualni nedostatci njihove provedbe u praksi. Po završetku projekta, bit će predstavljeni prijedlozi za daljnje usavršavanje metoda rada kako bi se omogućila njihova daljnja primjena. Očekivani rezultati projekta su: 1. razrađene kriterije za dodjelu uvjerenja 'Specijalist za socijalni dijalog' (temelji se na odrađenim radionicama tijekom 15-mjesečnog perioda pod mentorstvom vodećih stručnjaka iz područja koje je opisano) i minimalno 13 educiranih osoba koji će završiti program osposobljavanja kroz 6 radionica, 1 studijski posjet i 3 javne rasprave 2. Uspostavljen model za efikasnije umrežavanje kroz otvaranje pitanja od zajedničkog interesa te nastojanjima da se na njih odgovori u skladu sa sadašnjim stanjem i željenim budućim razvojem 3. Ojačana sektorska suradnja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te pokrenut dijalog o pitanjima od zajedničkog interesa 4. Tri stručne dubinske analize sektora obrađene i provedene kroz radionice i javne rasprave + izrađene studijske analize od strane Instituta za turizam 5. Četiri analize provedbe radionica iz aspekta predavača s objedinjenim izvještajem spomenutim poviše u uvodu. Održivost rezultata predviđena je na nekoliko načina: 1. Nastavak suradnje unutar sektora na pitanjima od zajedničkog interesa kroz okrugle stolove, radne skupine te e-mail i telefonsku komunikaciju 2. Unaprijeđenije komunikacije prema Vladinim tijelima nastavno na usavršene komunikacijske vještine i bolju intersektorsku povezanost i razumijevanje 3. Osposobljavanjem većeg broja ljudi kroz radionice i prenošenje komunikacijskih alata kroz treninge i radionice na druge sektore i države iz okruženja. Zajamčenost održivosti rezultata očituje se i kroz nevidljivu mrežu zajedničke suradnje koja raste i jača iz projekta u projekt, kreirajući spone između spomenutih tijela tamo gdje ih do sada nije bilo. Uključivanjem lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih tijela pod okriljem projekta omogućava se napredak i inovacija u komunikaciji te proširenje područja djelovanja i jačanje uloge socijalnih partnera u turističkom sektoru. Implementacijom strateških dokumenata te njihovim prevođenjem na hrvatski jezik doprinosi se boljem razumijevanju i približavanju europskim zakonima. Otvaranjem triju tema kroz projektne studije kreira se obrazac djelovanja za daljnje istraživanje, rast i razvoj. Spuštanjem samih analiza na lokalnu, pa čak i destinacijsku razinu, uključivanjem članica partnerskih udruženja na projektu te kasnijom diseminacijom projektnih materijala, omogućujemo širu primjenu rezultata provedbe projekta. Vidljivost projekta postići će se objavama na službenim stranicama projektnih partnerskih udruženja kao i u stručnim glasilima projektnih partnera, koje će za posljedicu imati održivost i mogućnost reproduciranja i multipliciranja ishoda projekta. Jamac održivosti projekta je sama činjenica da su glavni dionici na projektu vodeće Udruge u turizmu koje će nastavkom svojeg djelovanja i dalje nastojati doprinijeti otvaranjem novih pitanja od zajedničkog interesa te nastaviti podizati svijest o važnosti socijalnog dijaloga za turizam, ključnim sektorskim politikama i važnostima implementacije europske zakonske regulative. Svojim završetkom projekt generira informacije i iskustvo partnera na projektu o provedbi socijalnog dijaloga te može poslužiti i kao istraživački materijal.

Ukupna vrijednost projekta: 1.433.468,38 HRK, a u cijelosti je financiran od strane Europskog socijalnog fonda - ESF u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. 

Više informacija molimo potražite na linkovima u nastavku:  www.strukturnifondovi.hrhttp://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/jacanje-socijalnog-dijaloga-faza-iii/ 

Projekt je započeo s provedbom 4. listopada 2018. godine, a predviđeno trajanje je 18 mjeseci, s rokom završetka 4.travnja 2020.

Osoba za kontakt pri UPUHH-u: Rina Zirić, voditeljica projekata; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 


Izvor: UPUHH